Jurnal de sarcină (17): Drepturile femeilor însărcinate

În momentul în care rămâi însărcinată sau după ce ai născut și te-ai întors la serviciu, legea te protejează. Pentru că am întâlnit de foarte multe ori persoane care nu știau care sunt drepturile femeilor însărcinate, am pregătit un material video alături de Cornelia Scărlătescu, reprezentantă a programului Mame pentru viață, program care luptă pentru drepturile mamei, dar și ale copilului.

Subiecte abordate în video:

 

Obligațiile angajatorului:

– să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei;

– să înştiinţeze medicul de medicina muncii, precum şi inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui raza îşi desfăşoară activitatea;

– să adopte măsurile necesare, astfel încât sa prevină expunerea salariatelor la riscuri ce le pot afecta sănătatea şi securitatea;

FOLLOW ME

– salariatele să nu fie constrânse să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii sau stării lor de graviditate ori copilului nou-născut, după caz;

– schimbarea condițiilor de muncă și a orarului de muncă, dacă situația o impune;

– gravidele nu pot fi obligate sa desfăşoare munca de noapte;

– să acorde dispensă pentru consultaţii prenatale în limita a maximum 16 ore pe luna, în cazul în care investigaţiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru, fără diminuarea drepturilor salariale;

– interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de munca sau de serviciu;

– gravida are dreptul să conteste decizia angajatorului la instanța judecătorească competentă

Concediu pe perioada sarcinii:

– cuantumul brut lunar al indemnizaţiei de maternitate este de 85% și se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare;

– asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcină (63 de zile) şi lăuzie (63 de zile) pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, perioadă în care beneficiază de indemnizaţie de maternitate;

– salariatele au obligaţia de a efectua minimum 42 de zile de concediu postnatal;

– concediul de risc maternal este concediul de care beneficiază salariatele pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lor şi/sau a fătului ori a copilului lor, în anumite condiții;

– concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracționat, pe o perioada ce nu poate depăşi 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist;

– persoanele cu handicap asigurate beneficiază, la cerere, de concediu pentru sarcină, începând cu luna a 6-a de sarcină;

Servicii medicale:

Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde  consultaţiile de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei include: luarea în evidenţă a gravidei, supravegherea sarcinii şi urmărirea lăuzei.

Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

Consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei:
a) luarea în evidenţă în primul trimestru;
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a.
c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;
d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate – la domiciliu;
e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere;

– promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni;

– testare pentru HIV, hepatită de etiologie virală cu virus B şi C, precum şi consiliere pre şi post testare HIV şi lues a femeii gravide;

Analize și investigații la care au dreptul gravidele, indiferent dacă sunt sau nu asigurate:

– determinarea grupului sanguin ABO si a Rh-ului;
– anticorpi specifici anti Rh;
– testarea HIV;
– analizele Anti-HAV IgM, Ag HBs (screening) și anticorpi Anti HCV;
– dacă gravidei i se recomanda de către medicul de familie, tot gratuit aceasta poate face și testul Babeș-Papanicolau.

Nașterea fără asigurare medicală:

– la naștere, mama beneficiază de internare, fără a fi necesar un bilet de
Internare;

– în spital, dacă nu se doresc servicii peste cele standard, beneficiază gratuit de consultații, investigații, diagnosticare,
tratamente medicale și medicamente;

Drepturi după naștere:

– salariata care alăptează este femeia care, la reluarea activităţii după efectuarea concediului de lăuzie, îşi alăptează copilul şi anunță angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens;

– pauzele şi reducerea duratei normale a timpului de munca, acordate pentru alăptare, se includ în timpul de munca şi nu diminuează veniturile salariale;

Angajatorii sunt obligaţi să acorde salariatelor care alăpteaza, în cursul programului de lucru, două pauze pentru alăptare de câte o ora fiecare, până la împlinirea vârstei de un an a copilului. În aceste pauze se include şi timpul necesar deplasării dus-întors de la locul în care se găseşte copilul. La cererea mamei, pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului sau de munca cu doua ore zilnic.

Concediu paternal:

Condiții:

– să aibă calitatea de asigurat;
– se acordă la cerere, în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului;
– necesară prezentarea certificatului de naștere al copilului;
– durata concediului paternal se majorează cu 10 zile lucrătoare pe baza atestatul de absolvire a cursului de puericultura

Cursul de puericultură constă în prezentarea unor noțiuni elementare teoretice și practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic, în vederea participării efective a tatălui la îngrijirea propriului copil nou-născut. Va fi ținut de medicul de familie al tatălui, în perioada de sarcină a mamei sau după nașterea copilului. În urma verificării noțiunilor dobândite, medicul de familie va elibera atestatul de absolvire a cursului de
puericultură.

Acte necesare la maternitate

1. Carte de identitate mama/tata (valabile)
2. Certificat de naștere mama
3. Certificat de căsătorie (dacă este cazul)
Documente medicale-carnetul gravidei

Pe baza actelor 1,2,3 se eliberează CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL NĂSCUTULUI VIU
CERTIFICATUL DE NASTERE= Serviciul de stare civila de care aparține maternitatea

 

Concediu pentru creșterea copilului:

– poate fi acordat oricăruia dintre părinți;

– beneficiază de el și persoana care a adoptat copilul, care are copilul în plasament sau plasament în regim de urgenţă, sau care a fost numit tutore

– se primește o indemnizație lunară pentru creșterea copilului care are o limită minimă de 1.250 de lei și un maxim de 8.500 de lei lunar.

– persoanele care în ultimele 24 de luni anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni consecutiv venituri profesionale* supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal și care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului

– indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului,

– nivelul indemnizaţiilor lunare se majorează se majorează cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată, începând cu al doilea copil, cât și pentru fiecare copil născut dintr-o sarcina gemelara, de tripleţi sau multipleţi„

În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi se face ancheta sociala – NUMAI în situația în care drepturile sunt solicitate direct de către tatăl copilului.

Concediu și indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav

Asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Drepturile copilului:

  • la identitate-înregistrarea nașterii în timp de 30 zile
  • la supraviețuire și dezvoltare
  • la nume și cetățenie
  • la participare
  • la îngrijiri pentru sănătatela educație

 

Toţi copiii cetăţeni români, străini sau apatrizi care domiciliază în România, au dreptul la alocaţie de stat:

până la vârsta de 2 ani în cuantum de 200 lei pe lună

până la vârsta de 18 ani in cuantum de 84 de lei lună

Alocaţia se acordă şi după împlinirea vârstei de 18 ani a tânărului, dacă acesta urmează cursurile de zi ale unei forme de învăţământ liceal, organizat în condiţiile legii şi nu repetă anul şcolar.

 

Pentru a fi la curent cu toate materialele video și povestirile din această călătorie de 9 luni, abonează-te la canalul meu de YouTube și dă-mi follow pe instagram! #jurnaldesarcina 

 

Hai cu mine pe:

Facebook: https://www.facebook.com/ela.craciun/
Instagram: https://www.instagram.com/elacraciun/
YouTube: https://www.youtube.com/elacraciun

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe site reprezintă acordul tău privind prevederile aplicabile disponibile.